Vår historie

I et godt samarbeid med Elverum Kommune og grunneiere har Elverum Turforening fra den ble etablert i 1974, opparbeidet et turløypenett på til sammen vel 200 kilometer.

Foreningens formål og oppgaver er å fremme friluftsliv ved i første rekke å opparbeide turløyper, merke og vedlikeholde disse, og om vinteren å holde løypene innen nærmere avtalte områder i best mulig stand. Foreningen holder oppe serveringssteder innen de mest besøkte turområdene.

Løypenettet er lokalisert til fire områder

  • Svarholtet med sportshytta på Svenkerudvollen
  • Grundsetmarka med Djupmyrkoia
  • Stavåsen
  • Flishøgda med setra på Rogstadbakkvollen

Med sammenbinding og tilknytning til løypenett som vedlikeholdes av Hernes IL, Standbygda IL, Jømna/ Heradsbygd IL er det et fantastisk friluftstilbud til alle som bor i eller besøker Elverum. Turforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøte med en funksjonstid på ETT år. De øvrige medlemmene i styret velges med en funksjonstid på TO år. Ut over styret er det utpekt områdeansvarlige for Svartholtet, Stavåsen, Grundsetmarka og Flishøgda. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar med minst 14 dagers varsel.