Bli medlem

Din støtte gir deg turmuligheter for hele husstanden!

Elverum Turforening rydder og merker turstier og kjører 220 km med skiløyper i Svartholtet, Grundsetmarka, Stavåsen (Ørtjernrunden) og på Flishøgda. (I Stavåsen kjøres løypene av det lokale idrettslaget med støtte fra Turforeningen.) Oppdatert løypestatus finnes på vår nettside.

Stikk innom våre betjente hytter for en kaffe og en vaffel, eller noe annet godt. Du finner plassering og åpningstider på turdoreningens sider på Facebook.

Alt arbeid som utføres i Elverum Turforening er dugnad, din støtte som gjelder for hele husstanden betyr derfor mye for oss. GOD TUR.