>> HOVEDSIDE
>> Bli medlem
>> Om Elverum Turforening
>> Kontakt
>> Samarbeidspartnere
>> Grasrotandelen
>> Relevante linker


 
 
 


Elverum Turforening
      

Elverum Turforening er en frivillig organisasjon med ca 1000 betalende medlemmer, som legger til rette for friluftsliv, mosjon/trim og trening i nærområdene til Elverum by og på Flishøgda. Alt arbeid utføres på dugnad av medlemmene. På dette nettstedet vil vi oppdatere brukerne om løypemeldinger og andre tilbud og aktiviteter i foreningen. Elverum Turforening ønsker flere aktive/betalende medlemmer velkommen i foreningen for å kunne opprettholde og videreutvikle våre tilbud. 

 

 
Til alle medlemmer i Elverum Turforening: Vi trenger din mailadresse!
11.11.2016 WencheFor å bruke penger på løypekjøring i stedet for porto, ønsker turforeningen å sende deg giro på medlemskontingenten for 2017 på e-mail. Det er derfor viktig at du sender en mail til oss med navnet som medlemskapet står på. Send mailen til: medlem@elverum-turforening.no. De som har oppgitt sin mailadresse tidligere trenger ikke gjøre det flere ganger hvis den ikke er endret. Er du usikker så send en mail.

Alle som er glade i å gå på ski i gode løyper, men fortsatt ikke er medlem i Elverum Turforening, er også hjertelig velkomne til å sende en mail!

På forhånd takk for hjelpen! Gratulerer til årets gavekortvinnere!
26.05.2016 Wenche

Ola Sønsthagen (Stavåsen), Mona Wold Sanner (Flishøgda), Agathe Borg (Svartholtet) og Berit Kleiven (Grundsetmarka) har registrert seg i turforeningens trimbøker i vinter og ble trukket ut som vinnere av et gavekort hver. Gratulerer! Utdelingen fant sted på Sport1. 


 
Bård Eriksen utnevnt til æresmedlem i Elverum Turforening på årsmøtet
20.02.2016 Wenche Røset

Bård Eriksen ble på årsmøtet 16.02. utnevnt til æresmedlem i turforeningen etter forslag fra Trond Wolden og Jan Lassemo, og enstemmig innstilling fra styret. Bård har bidratt med løypekjøring, rydding av løypetraséer, etablering av lysløype på Vestad, drift og vedlikehold av Djupmyrkoia på dugnad siden 1985. I tillegg har han vært turforeningens "huselektriker". Turforeningen setter stor pris på Bårds mangeårige frivillige innsats for å gi Elverums innbyggere gode skiforhold, først og fremst i Grundsetmarka.


 Styret i Elverum turforening 2016
28.04.2016 Wenche Røset
 

Styret i Elverum Turforening:

Leder:  Jon Simon Høye
Styremedlem: Olaf Thomasgaard (kasserer)
Styremedlem:  Wenche Røset (sekretær)
Styremedlem:  Trond Wolden
Styremedlem:  Kjell Suren
Vara til styret:  Frode Bakken
Vara til styret:  Wenche Korsmo Engebretsen


 Flotte skiløyper? Takken kan du rette til løypekjørerne i Elverum Turforening

I løpet av sommeren og høsten sørger Elverum Turforening for å opparbeide og vedlikeholde traseer som både kan benyttes til turer om sommeren og til skiløyper om vinteren. Alt arbeid i Elverum Turforening skjer på ulønnet frivillig basis. Det er mange dugnadstimer som går med til rydding, merking og kjøring av løyper og til servering på hyttene våre - Svenkerudvollen i Svartholtet, Djupmyrkoia i Grundsetmarka og Rogstadbakkvollen på Flishøgda.

 


Det er takket være våre ca 1000 medlemmer og velvillige sponsorer at vi får til et av Norges flotteste løypenett. Du er vel medlem?

Uten all frivilligheten hadde det ikke vært noen skiløyper i Elverum. Selv om alt arbeidet skjer på dugnad, er Elverum Turforening avhengig av din støtte.

Utstyr og drivstoff medfører store utgifter
Vi har 3 flotte moderne løypemaskiner som kjører opp løypene i Svartholtet, Grundsetmarka og på Flishøgda. I Stavåsen leier vi Strandbygda Idrettslag til å kjøre for oss. Vi kjører opp i overkant av 150 km med skiløyper i Elverum. I tillegg har vi snøscootere som er nødvendige for å kjøre varer til hyttene og for å utføre rydding av løypetraseer om vinteren. En løypemaskin koster i overkant av 1,4 mill.kr. og vi må sørge for jevnlig fornyelse av maskinene. Vi bruker naturligvis en god del drivstoff til kjøringen. I tillegg har vi bygget ny garasje på Vestad, på Flishøgda/Rogstadbakkvollen og ved Svartholtet barnehage i Magne Skredes veg. Her er det også en stor parkeringsplass som du kan starte turen fra.

Vi er ikke tilknyttet noen landsomfattende organisasjon, så alle midlene vi får inn går til løypekjøring i Elverum.

 


Medlemsskap 2016: kr 500


Mer informasjon om medlemskap og innbetaling av medlemskontigent her

Alle er hjertelig velkommen til å bruke løypenettet vårt og vi takker alle som støtter oss med medlemsskap og sponsing!

 


Elverum Turforening