>> HOVEDSIDE
>> Bli medlem
>> Om Elverum Turforening
>> Kontakt
>> Samarbeidspartnere
>> Grasrotandelen
>> Relevante linker


 

 Invitasjon til årsmøte i Elverum Turforening
14.02.2018 Wenche Røset


Elverum Turforening avholder årsmøte torsdag 1.mars kl 19 på Scandic Elgstua. Saker til årsmøtet kan sendes til styreleder på mailadresse: leder@elverum-turforening.no innen 22.februar. Velkommen!

 
Ski på Topp-sesongen er i gang!
18.01.2018 Wenche
 

I løpet av denne uka er åtte av disse kassene hengt opp ved våre skiløyper, to i hvert turområde. I kassa finner du ei bok hvor du kan registrere deg og du er med i trekningen av gavekort etter at skisesongen er avsluttet, hvis du er medlem av Elverum Turforening. Er du ikke medlem i turforeningen finner du et informasjonsark/giro i kassen med opplysninger om hvordan du kan melde deg inn. Kassene er markert i kartet på skisporet.no (du må muligens zoome inn litt) og du finner dem følgende steder: 

Flishøgda: Skallberget og Olafløypekrysset
Svartholtet: Svenkerudvollen og Sandkrysset
Grundsetmarka: Djupmyrkoia og Narsetra
Stavåsen: Stavåsbratta og ØrtjernMeld deg inn i Elverum Turforening og bli med i trekningen av gavekort!

 


Fine skiløyper og åpne hytter i alle turområder i Elverum
10.02.2018
 Wenche Røset


Alle skiløyper er kjørt opp til helgen. Fine forhold! Svenkerudvollen, Rogstadbakkvollen og Djupmyrkoia er åpne for servering. Kontanter og Vipps kan brukes. Sjekk skisporet.no for mer detaljert informasjon.

God skitur og velkommen innom hyttene!
 
           
 
Har du betalt medlemskontingenten for 2018?
14.01.2018 Wenche RøsetMange har allerede mottatt giro pr brev eller mail og betalt årets medlemskontigent, noe vi setter stor pris på! Har du ikke betalt enda, er det ikke for sent. Du kan også betale kontigenten med Vipps: Søk opp Elverum Turforening, så ligger medlemskontigent 2018 inne. Har du fortsatt ikke oppgitt din mailadresse til turforeningen, ønsker vi at du sender den til: medlem@elverum-turforening.no

Alle som er glade i å gå på ski i gode løyper, men ikke er medlem i Elverum Turforening, oppfordres til å betale medlemskontigent: Kr 500 for familiemedlemskap eller fritt beløp som støttemedlem. Alt som innbetales går til drivstoff til løypemaskiner og vedlikehold av maskiner og utstyr. 


Takk for støtten!
      
 
Gratulerer til årets gavekortvinnere!
26.05.2016 Wenche

Ola Sønsthagen (Stavåsen), Mona Wold Sanner (Flishøgda), Agathe Borg (Svartholtet) og Berit Kleiven (Grundsetmarka) har registrert seg i turforeningens trimbøker i vinter og ble trukket ut som vinnere av et gavekort hver. Gratulerer! Utdelingen fant sted på Sport1. 


 
Bård Eriksen utnevnt til æresmedlem i Elverum Turforening på årsmøtet
20.02.2016 Wenche Røset

Bård Eriksen ble på årsmøtet 16.02. utnevnt til æresmedlem i turforeningen etter forslag fra Trond Wolden og Jan Lassemo, og enstemmig innstilling fra styret. Bård har bidratt med løypekjøring, rydding av løypetraséer, etablering av lysløype på Vestad, drift og vedlikehold av Djupmyrkoia på dugnad siden 1985. I tillegg har han vært turforeningens "huselektriker". Turforeningen setter stor pris på Bårds mangeårige frivillige innsats for å gi Elverums innbyggere gode skiforhold, først og fremst i Grundsetmarka.


 


Styret i Elverum turforening 2017
21.02.2017 Wenche Røset
 

Styret i Elverum Turforening:

Leder:  Jon Simon Høye
Styremedlem: Olaf Thomasgaard (kasserer)
Styremedlem:  Wenche Røset (sekretær)
Styremedlem:  Trond Wolden
Styremedlem:  Kjell Suren
Vara til styret:  Frode Bakken
Vara til styret:  Wenche Korsmo Engebretsen


 Flotte skiløyper? Takken kan du rette til løypekjørerne i Elverum Turforening

I løpet av sommeren og høsten sørger Elverum Turforening for å opparbeide og vedlikeholde traseer som både kan benyttes til turer om sommeren og til skiløyper om vinteren. Alt arbeid i Elverum Turforening skjer på ulønnet frivillig basis. Det er mange dugnadstimer som går med til rydding, merking og kjøring av løyper og til servering på hyttene våre - Svenkerudvollen i Svartholtet, Djupmyrkoia i Grundsetmarka og Rogstadbakkvollen på Flishøgda.

 


Det er takket være våre ca 1000 medlemmer og velvillige sponsorer at vi får til et av Norges flotteste løypenett. Du er vel medlem?

Uten all frivilligheten hadde det ikke vært noen skiløyper i Elverum. Selv om alt arbeidet skjer på dugnad, er Elverum Turforening avhengig av din støtte.

Utstyr og drivstoff medfører store utgifter
Vi har 3 flotte moderne løypemaskiner som kjører opp løypene i Svartholtet, Grundsetmarka og på Flishøgda. I Stavåsen leier vi Strandbygda Idrettslag til å kjøre for oss. Vi kjører opp i overkant av 150 km med skiløyper i Elverum. I tillegg har vi snøscootere som er nødvendige for å kjøre varer til hyttene og for å utføre rydding av løypetraseer om vinteren. En løypemaskin koster i overkant av 1,4 mill.kr. og vi må sørge for jevnlig fornyelse av maskinene. Vi bruker naturligvis en god del drivstoff til kjøringen. I tillegg har vi bygget ny garasje på Vestad, på Flishøgda/Rogstadbakkvollen og ved Svartholtet barnehage i Magne Skredes veg. Her er det også en stor parkeringsplass som du kan starte turen fra.

Vi er ikke tilknyttet noen landsomfattende organisasjon, så alle midlene vi får inn går til løypekjøring i Elverum.

 


Medlemsskap 2018: kr 500


Mer informasjon om medlemskap og innbetaling av medlemskontigent her

Alle er hjertelig velkommen til å bruke løypenettet vårt og vi takker alle som støtter oss med medlemsskap og sponsing! Elverum Turforening


Elverum Turforening er en frivillig organisasjon med ca 1000 betalende medlemmer, som legger til rette for friluftsliv, mosjon/trim og trening i nærområdene til Elverum by og på Flishøgda. Alt arbeid utføres på dugnad av medlemmene. På dette nettstedet vil vi oppdatere brukerne om løypemeldinger og andre tilbud og aktiviteter i foreningen. Elverum Turforening ønsker flere aktive/betalende medlemmer velkommen i foreningen for å kunne opprettholde og videreutvikle våre tilbud.